เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุ9จอม เข้าพรรษานี้ นมัสการพระธาตุเก้าจอม ที่เชียงราย นะจ๊ะ

พระธาตุ9จอม

       พระธาตุ9จอม  เป็นเจดีย์พระธาตุที่สำคัญอยู่ในจังหวัด เชียงราย เชื่อกันว่าหากเดินทางนมัสกรพระธาตุภายใน 1 วัน ครบทั้งหมด 9 จอม จะเป็นศิริมงคลกับชีวิต ให้มีความ “ อยู่เย็นเป็นสุข”  ตามคติล้านนา  “ อยู่ดีกินหวาน ” ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้สมดังปรารถนา พระธาตุ 9 จอมประกอบด้วย  พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมหมอกแก้ว พระธาตุจอมแจ้ง ธาตุจอมผ่อ พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมจันทร์ และพระธาตุจอมสัก 

พระธาตุ9จอม

การนมัสการขอพร พระธาตุ9จอม ตามความเชื่อของชาวล้านนา

    พระธาตุ9จอม  การเดินทางเพื่อนมัสการกราบไหว้ ตามความเชื่อ ของชาวล้านนา เชียงราย นั้น พระธาตุแต่ละแห่งจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามชื่อและที่มาของพระธาตุดังนี้

1.พระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ  เชื่อกันว่า ผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน ผู้นั้นจะมีทรัพย์สินเงินทอง

พระธาตุ9จอม

2.พระธาตุจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตาม ความเชื่อ เชื่อกันว่า อุปสรรคใดๆที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำ ถ้าผู้ใดได้ นมัสการกราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและจะประสบความสำเร็จ

พระธาตุ9จอม

3.พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ตามความเชื่อ เชื่อกันว่า  เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

4.พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ คำว่า ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้ นมัสการกราบไหว้ และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเสมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

5.พระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ตามความเชื่อ มีความหมาย 2 นัยยะ
– ความหมายนัยยะที่ 1 แว่ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะนมัสการกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
– ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐาน การเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

6.พระธาตุจอมจ้อ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ เชื่อกันว่า คำว่า “จ้อ” เป็นภาษาล้านนา หมายความเทียบได้กับ “ช่อ” ในภาษาไทยกลาง
“จอมจ้อ” จึงควรหมายความถึง ชูขึ้น หรือ สูงเด่น เป็นสง่า สูงส่ง ถ้าผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมปรารถนาทุกประการ

7.พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐาน ผู้นั้นจะอุดมไปด้วย ชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เป็นเจ้าคนนายคน

พระธาตุ9จอม

8.พระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ  เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐาน ผิวพรรณสวยงาม เปล่งปลั่ง รัศมีดุจแสงจันทร์ งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

นมัสการพระธาตุ9จอม

9.พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามความเชื่อ เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้นมัสการกราบไหว้ ผู้นั้นได้รับสิริมงคลสูงสุด และพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

นมัสการ พระธาตุ9จอม

เชียงรายมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากพระธาตุ9จอม ยังมีปฐมเจดีย์ล้านนาที่สำคัญ ณ วัดพระธาตุดอยตุง

        นอกจาก พระธาตุ9จอม แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งที่ต้องแนะนำเมื่อเดินทางไปเยือน เชียงราย  และเป็นจุดมุ่งหมายให้บรรดาผู้แสวงบุญต้องไปนมัสการกราบไหว้ นั่นก็คือ วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุดอยตุง เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้าเบื้องซ้าย ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ตาม ความเชื่อ เชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี เทวดาประจำปีกุน ปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ผู้ใดที่เกิดปีกุน หรือทุกปีนักษัตร สามารถไป นมัสการกราบไหว้ สักครั้งในชีวิต เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  นอกจากความศรัทธาของประชาชนทั้งหลายทั้งภายในประเทศแล้ว ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิชนประเทศเพื่อนบ้าน ในอำเภอท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ไปจนถึงเชียงตุงพม่าและพุทธศาสนิกชน ในเขตฝั่งลาวก็ยังเดินทางขึ้นไปนมัสการกราบไหว้บูชาพระธาตุดอยตุงด้วย