เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

ฮัก น่าน นาน นาน ให้บันลือโลก

น่าน

      น่าน เมืองเล็กๆ ทางภาคเหนือ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักเดินทางหลีกหนีความวุ่นวายของเมือง เพื่อมาพักผ่อนและใช้ชีวิตไม่รีบเร่ง สัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนเมืองน่าน ทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเมืองนี้มีมากมายจริงๆ แต่วันนี้ขอนำเสนอที่เที่ยวเมืองน่านทางด้านวัฒนธรรม ที่บอกเลยว่าแต่ละที่มีกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิม ที่คุณจะต้องหลงอย่างแน่นอน

7 แหล่งเที่ยว น่าน ที่ไปเยือนแล้วจะหลงรัก

• วัดภูมินทร์

น่าน

     เมื่อได้ไปเที่ยวเมืองน่าน แล้วไม่ได้แวะ ก็ถือว่าไปไม่ถึงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน  เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระอุโบสถทรงจตุรมุขและบันไดนาคทั้งสี่ทิศ และภายในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน เป็นวัดที่มีความงดงามมาก ไปแอ่วน่านและอย่าลืมแวะกันนะจ้าว

ที่อยู่ : บ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

• วัดพระธาตุแช่แห้ง

น่าน

      ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองน่าน อายุกว่า 600 ปี พระธาตุ โดยพญาการเมืองโปรดให้ทรงสร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมฝีมือของสกุลช่างเมืองน่าน นับเป็นโบราณสถานของล้านนาที่มีงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ที่อยู่ : 89 หมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

เบอร์โทร : 0-5460-1146

• วัดมิ่งเมือง

น่าน

     ตั้งอยู่ในตัวเมือง น่าน เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ภายในมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือการวาดเป็นของช่างท้องถิ่นยุคใหม่ และภายนอกพระอุโบสถมีลักษณะเด่น ด้วยลายปูนปั้น ที่มีความวิจิตรบรรจงอย่างสวยงามของฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน  

 

ที่อยู่ : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

น่าน

      เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน ภายในจัดแสดงศิลปะ-วัตถุโบราณของประวัติศาสตร์เมือง น่าน และสิ่งที่สำคัญคืองาช้างสีดำที่เป็นวัตถุล้ำค่าของเมืองน่าน และบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ยังมี ซุ้มลีลาวดี เรียงรายแผ่กิ่งก้านอุโมงค์ต้นไม้อย่างสวยงาม ร่มรื่นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปเก็บความภาพประทับใจ

 

ที่อยู่ : ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดเฉพาะ วันพุธ-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทร : 0-5477-2777 

• ตึกรังสีเกษม

      อาคารเก่าแก่แบบตะวันตก ด้วยสถาปัตยกรรมโคโลเนียล ที่มีความเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี อาคารนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดิมอาคารนี้เป็นห้องเรียนและหอพักของ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหอประวัติศาสตร์โรงเรียนและเปิดให้นัก ท่องเที่ยว เข้าชมได้ทุกวัน

ที่อยู่ : ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน (โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา)

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.

• วัดต้นแหลง

      เป็นวัดที่มีความงดงามด้วยวัฒนธรรมของไทลื้อ เต็มไปด้วยศิลปะโบราณที่หาชมได้ยาก โดยเฉพาะวิหารเก่าแก่ศิลปะไทลื้อยุคแรกอายุหลายร้อยปี เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อแถบสิบสองปันนาผสานกับศิลปะล้านนาที่มีความงดงามอย่างลงตัว และวิหารวัดต้นแหลง ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

 

ที่อยู่ : อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

• วัดหนองบัว

น่าน

      เป็น วัด ไทลื้อเก่าแก่อีกวัด ที่มีอายุกว่าร้อยปี  ด้วยสถาปัตยกรรมของไทลื้อ ที่มีความโดดเด่นด้วยภาพจิกรรมฝาผนังในโบสถ์ที่บอกเล่าเรื่อง ปัญญาสชาดก ฝีมือวาดโดยช่างลาวพวน ชื่อ ทิดบัวผัน  ที่มาจากเมืองพวน แคว้นหลวงพระบาง  จึงทำให้เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อมีความสมบูรณ์ มีความสวยงามอย่างแท้จริง ไปเที่ยวเมืองน่าน อย่าลืมแวะที่นี่นะจ้าว

ที่อยู่ : ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.