เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วัน รวมที่เที่ยวต้องแวะ พลาดแล้วจะเสียดาย

เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วัน

       จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถานที่สำคัญมากมาย แต่ละแห่งล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่า มีเรื่องราว ไม่ว่าใครที่ได้ไปเยือนต่างก็ต้องอัศจรรย์ใจกับความงดงามของวัฒนธรรมที่ชาวเมืองยังคงรักษาไว้ได้อย่างดียิ่ง ดังนั้น หากใครมีโอกาสไป เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วัน  เรามี 10 ที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวพลาดแล้วจะต้องเสียดายอย่างมาก เพราะแต่ละที่ ที่เราแนะนำนั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างมาก

1.อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)

เป็นอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์  ด้วยเพราะเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก จึงเป็นเคารพสักการะของชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อไปเยือนเมืองกาฬสินธุ์ต้องไปกราบขอพรท่านก่อนเป็นที่แรก

2.พุทธสถานภูสิงห์

เป็นที่ประดิษฐานของพระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวกาฬสินธุ์ให้ความเคารพสักการะ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามยิ่ง

3.พระธาตุยาคู

เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดี แต่ผสมผสานศิลปะการก่อสร้างไว้ถึง 3 สมัย ได้แก่สมัยทวาราวดี สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากมีการบูรณะองค์พระธาตุในแต่ละยุคสมัยนั่นเอง ภายในองค์พระธาตุเชื่อว่าบรรจุพระอัฐิของพระเถระที่ชาวกาฬสินธุ์นับถือ ใครได้ไปเที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วันต้องไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

4.พิพิธภัณฑ์สิรินธร

เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และดีที่สุดในอาเซียน ภายในจัดแสดงฟอสซิลจำลองที่พบในเมืองกาฬสินธุ์ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัว รวมทั้งฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย ทำให้ผู้ที่ได้เข้าชมได้ศึกษาวิวัฒนาการของไดโนเสาร์อย่างตื่นเต้นและครบรส

5.วนอุทยานภูแฝก

เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วันต้องไม่พลาดที่นี่ เพราะเป็นแหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย  เป็นวนอุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงห้วยฝา ซึ่งลักษณะรอยเท้าไดโนเสาร์ที่พบนั้นเป็นรอยเท้าที่อยู่ในผิวหน้าของชั้นหินทรายที่มีลักษณะสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

6.วนอุทยานภูพระ

เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ เป็นวนอุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล เป็นแหล่งธรรมชาติในเมืองกาฬสินธุ์ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ สัตว์ป่าและลำธารที่สวยงาม

7.สะพานเทพสุดา

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นับเป็นประตูสู่อินโดจีนที่ช่วยร่นระยะทางได้กว่า 100 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปนั่งรถชมวิวและดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือเขื่อนลำปาว

8.เขื่อนลำปาว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยในอดีตเขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยให้แก่ชาวเมืองกาฬสินธุ์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในที่เที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วันที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

9.น้ำตกผานางคอย

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีทั้งหมด 3 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ โดยชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่สวยงามมากที่สุด เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

10.กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

ไปชมความงดงามของผ้าไหมพื้นเมือง ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีลวดลายและสีสันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย พร้อมทั้งซื้อผ้าไหมแพรวากลับบ้านเป็นของฝากและของที่ระลึก

เป็นการเที่ยวกาฬสินธุ์ 1 วันที่คุ้มค่าและสร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน คราวนี้ใครคิดว่าจังหวัดอีสานไม่น่าเที่ยวคงต้องเปลี่ยนความคิด เพราะเมือง กาฬสินธุ์ มีที่เที่ยวน่าสนใจมากมายจนใครพลาดแล้วต้องเสียดายอย่างแน่นอน