เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

1 วัน ไหว้พระ กทม. ไหว้พระ 9 วัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล

1 วัน  ไหว้พระ  กทม. 

ถ้าให้พูดถึงสถานที่ท่อง เที่ยว กทม. คงหนีไม่พ้นวัดวาอาราม  ที่งดงามเหนือกาลเวลา  ไม่ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทันสมัย เปิดใหม่มากมายแค่ไหน  ก็ยังไม่สามารถสู้มนต์เสน่ห์ ของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ของวัดในกรุงเทพฯ ได้เลย  ชาวไทยนิยมมากราบไหว้ขอพรและอาจจะมีการขอ หวย  ส่วนชาวต่างชาติก็อยากเห็นความงดงามราวกับแดนสวรรค์นี้ด้วยตาของตัวเองสักครั้ง  ดังนั้น  หากใครมีเวลา  1 วัน  ไหว้พระ  กทม.  ต่อไปนี้ คือ  9  วัด ดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่มีชื่อเป็นมงคล  และได้รับความนิยมมากที่สุด ที่หลายคนต้องไปกราบไหว้ ตามความเชื่อ

1 วัน  ไหว้พระ  กทม. 

1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

เป็นวัดสำคัญของประเทศไทย  ประดิษฐานพระแก้วมรกต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน  โดยวัดพระแก้วนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง  และความงดงามนี้โด่งดังไปทั่วโลก  ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด

2.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง

เป็นวัดดังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีพระปรางค์สวยงดงามแปลกตา  โดยพระปรางค์องค์จริงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา  แต่มีการรื้อถอนและสร้างองค์ใหม่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่  2  และบูรณะเรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่  5  นอกจากความงดงามจนไม่สามารถละสายตาได้แล้ว  อีกหนึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นต้องยกให้ยักษ์คู่หน้าประตูที่ทุกคนรู้จักกันดี  นั่นก็คือ  ยักษ์วัดแจ้ง  ใครไปไหว้พระวัดอรุณ  ก็ต้องขอไปชมยักษ์วัดแจ้งให้ได้สักครั้ง  เป็นวัดชื่อดีและมีความหมายเป็นมงคลที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยมีความเชื่อว่า  ใครมาไหว้พระวัดอรุณ  จะส่งผลให้  ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน  โดยชาวไทยนิยมมากราบไหว้ขอพร  รวมทั้ง สายมู ที่ชื่นชอบความเป็นสิริมงคลด้วย

3.วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์

อีกหนึ่งวัดดังและสำคัญที่สุดในประเทศไทย  ได้แก่  วัดโพธิ์  เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่  1  ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  โดยวัดนี้มีเจดีย์ทรงเครื่องที่วิจิตรงดงามจำนวนมาก  หนึ่งในนั้นได้แก่  เจดีย์สี่รัชกาล  ซึ่งเป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่  1 – รัชกาลที่ 4 นอกจากนี้  วัดโพธิ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  มีจารึกวัดโพธิ์ที่เก่าแก่  ทรงคุณค่า และโด่งดังจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

4.วัดกัลยาณมิตร

1 วันไหว้พระ กทม.  ต้องมาไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตร  ชื่อวัดมงคลที่มีความหมายเกี่ยวกับมิ่งมิตร  โดยมีคติความเชื่อว่า  มาไหว้พระวัดนี้  จะส่งผลให้  เดินทางปลอดภัย  มีมิตรไมตรีที่ดี  ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  3  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี  เป็นวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงดงามไม่แพ้วัดไหนๆ  ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน  หลวงพ่อโต  หรือ  หรือ  พระพุทธไตรรัตนนายก  ที่ชาวพุทธนับถือสักการบูชา 

5.วัดระฆังโฆสิตาราม

เดิมชื่อ  วัดบางว้าใหญ่  เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระพี่นางเธอในรัชกาลที่  1  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ โดยในขณะบูรณะนั้น  ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง  แต่ระฆังนี้ได้โปรดเกล้าให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีศาสดาราม  เพื่อชดเชยที่นำระฆังไป  จึงทรงสร้างระฆังให้กับวัดนี้ถึง  5  ลูกด้วยกัน  พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดว่า  วัดระฆังโฆสิตามราม  ตามความเชื่อแล้ว  หากใครมาไหว้พระวัดระฆัง  จะ มีชื่อเสียงโด่งดังและมีแต่คนนิยมชมชอบ

6.วัดสุวรรณารามราชวรมหาวิหาร

เป็นอีกหนึ่งวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานไม่แพ้วัดอื่นๆ  ในกรุงเทพ  แต่เดิมชื่อว่า  วัดทอง  ต่อมารัชกาลที่  1  ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม  โดยพระราชทานนามว่า  วัดสุวรรณานาราม  ตามคติความเชื่อแล้ว  หากใครมาไหว้พระวัดนี้  จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและดลบันดาลให้สมหวัง  ดังนั้น  หากใครมา เที่ยว กทม ต้องไม่พลาดแวะมาไหว้พระที่วัดนี้

7.วัดอัมรินทราราม วรวิหาร

แต่เดิมชื่อว่า  วัดบางว้าน้อย  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2200  ตามความคติเชื่อของคนไทยเชื่อว่า  หากได้มาไหว้พระที่วัดนี้  พระอินทร์จะประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  ภายในวัดประดิษฐาน  หลวงพ่อโบสถ์น้อย  พระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุโขทัย  ที่ถูกเล่าขานในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์  โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  แม้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จะเกิดความเสียหายมากแค่ไหน  แต่แรงระเบิดก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆ  หลวงพ่อได้  มีเพียงเศียรของหลวงพ่อเท่านั้นที่ร้าว  ส่งผลให้ สายมู นิยมมากราบไหว้ขอพร

8.วัดราชาธิวาส

เป็นวัดสวยฝ่ายธรรมยุต  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร  โดยวัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 4  และพระราชทานนามใหม่ว่า  วัดราชาธิวาสวิหาร  ซึ่งมีความหมายว่า  วัดอันที่ประทับของพระราชา  ตามคติความเชื่อแล้ว  หากใครมาไหว้พระที่วัดนี้  จะมี ลาภยศยิ่งใหญ่  ดุจพระราชา

9.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ถูกยกให้เป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามใหม่ในรัชกาลที่  4  โดยชื่อวัดนี้มีความหมายว่า  ช้างของพระอินทร์  ตามคติความเชื่อแล้ว  หากใครมีเวลา  1 วัน  ไหว้พระ  กทม. และได้มาไหว้พระที่นี่  จะมี มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง

ได้รู้จักวัดดังชื่อมงคลอย่างนี้แล้ว  ทั้ง สายมู และคนทั่วไป  หากมีโอกาสไป เที่ยว กทม.  ต้องยกให้1 วัน  ไหว้พระ  กทม. ไปกราบสักการะขอพรพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พร้อมทั้งชมความวิจิตรงดงามของพระอารามหลวง สถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย 

นอกจากความเลื่อมใสแล้วยังมีหลายคนที่ มีความหวัง เพื่อจะเสี่ยงดวง ไม่ว่าจะ ทีเด็ดฟุตบอล การแทงบอล ขอหวย หรือขอพรขอโชคแล้ว ก็คงไม่พ้นการลงทุนเดิมพันใน คาสิโน ออนไลน์ ที่มีทั้งความเสี่ยงในการลงทุนและอาจจะได้รับโชคดีจากสิ่งนี้ด้วย