เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

10 ที่เที่ยวนครพนม เช็กอินเมืองริมโขง ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

10 ที่เที่ยวนครพนม

     10 ที่เที่ยวนครพนม  หากใครยังไม่เคยไปเที่ยวนครพนมคงไม่ทราบว่า ที่เมืองริมโขงแห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม อาคารบ้านเรือนและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ด้วยเพราะนครพนมเป็นเมืองโบราณริมฝั่งโขงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ดังนั้น หากใครมีโอกาสแวะไปเที่ยวนครพนม แล้วต้องไปเช็กอิน

10 ที่เที่ยวนครพนม

เที่ยวนครพนมและเช็กอินริมโขง กับ 10 ที่เที่ยวนครพนม

1.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

     เป็นโบราณสถาน และพระอารามหลวงชั้นเอก คู่บ้านคู่เมืองนครพนม ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 1,000 ปี จากการศึกษาพบว่าพระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 1200 โดยมีตำนานกล่าวว่า ในครั้งพุทธกาล เมื่อพุทธเจ้า และพระอานนท์เสด็จมาถึงดินแดนแถบนี้ ได้ทรงพยากรณ์ ที่ตั้งของเมืองมรุกขนครเอาไว้ ซึ่งปัจจุบันก็คือนครพนมนั่นเอง โดยในเวลาต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าเสร็จปรินิพพานแล้ว ได้มีการอัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ภายในอุโมงค์ของพระธาตุแห่งนี้ ปัจจุบันพระธาตุพนม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย-ลาว และนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วประเทศ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก เป็น 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมที่นักท่องเที่ยวนครพนมต้องไปเยือนเป็นที่แรก

2.พระธาตุท่าอุเทน

     เป็นอีกหนึ่งพระธาตุ คู่บ้านคู่เมืองนครพนม สร้างขึ้นในปี 2455 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า เป็นพระธาตุที่มีพระพุทธรูป และของมีค่าเก่าแก่มากมาย นอกจากนี้ลวดลายปูนปั้นรอบองค์พระธาตุ ยังบอกเล่าเรื่องราวพุทธชาดก สวยงามอย่างยิ่ง เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันศุกร์

3.พระธาตุเรณู

     เป็น 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะพระธาตุองค์นี้ งดงามแปลกตาด้วยสีชมพูพาสเทล สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2461 ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงินและทอง ของมีค่ามากมายและเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองนครพนม โดยพระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์

4.พญาศรีสัตตะนาคราช

      เป็นแลนด์มาร์ก 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวทุกคนนิยมมาสักการะขอพรพญาศรีสัตตะนาคราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม เพื่อให้โชคดี

5.อุทยานแห่งชาติภูลังกา

       เป็นแหล่งรวมความงดงามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทราย น้ำตกตาดโพธิ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำและน้ำตก ใครเป็นนักท่องเที่ยวนครพนมสายธรรมชาติงานนี้พลาดไม่ได้

10 ที่เที่ยวนครพนม

6.ผาเป้า ภูผาแดง อุทยานแห่งชาติภูผายล

     เป็น 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมแห่งใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล เป็นจุดชมวิวบนยอดภูเขาน้อยที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของผืนป่าและแนวทิวเขาทอดยาวกินพื้นที่ถึง 4 จังหวัดได้แบบพาโนรามา สงบ ร่มรื่นและสวยงามมาก

7.พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการนครพนม

     เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสในสมัยสงครามอินโดจีน จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมไว้ทั้งของเก่าและภาพหาชมยาก เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนครพนมที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง

8.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3

     เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ระยะทางรวมประมาณ 780 เมตร ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เป็น 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมที่สวยงาม เป็นสัญลักษณ์และนักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้งเช่นกัน

9.พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพ

       เป็น 1 ใน 10 ที่เที่ยวนครพนมเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับเวียดนาม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่า ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยมาพำนักที่นี่ถึง 7 ปี เมื่อ 90 ปีที่แล้ว จนชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อลุงโฮ

10.ถนนคนเดินนครพนม

      มาถึงนครพนมแล้วไม่ได้แวะมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง เพราะที่ถนนคนเดินแห่งนี้มีทั้งของกินของใช้และของที่ระลึกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขายสินค้าพื้นเมืองสวยๆ เอกลักษณ์ของนครพนมอีกด้วย

      ได้รู้จัก สถานที่ท่องเที่ยว นครพนมอย่างนี้แล้ว ใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวนครพนมต้องไม่พลาด10 ที่เที่ยวนครพนมที่เรานำมาฝากนี้ เพราะแต่ละสถานที่เป็นสัญลักษณ์ เป็นแลนด์มาร์กและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนครพนม ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจริงๆ