เที่ยวทิพย์

เที่ยวทิพย์ทั่วไทย ไปด้วยกัน

9 ที่เที่ยว มหาสารคาม ท่องเที่ยวเมืองโบราณ สัมผัสอีกวัฒนธรรมแดนอีสาน

9 ที่เที่ยว มหาสารคาม

หากให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามแล้ว อาจไม่พบสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ในหลายจังหวัดแดนอีสาน  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดนั่นเอง แต่หากเป็นเมืองเก่า เมืองโบราณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ดินแดนแถบอีสานถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญของประเทศและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หนึ่งในนั้น ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น หากใครมีโอกาสไปเที่ยวสารคาม เราขอแนะนำ 9 ที่เที่ยว มหาสารคาม ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เพราะแต่ละสถานที่นั้น มีประวัติความเป็นมายาวนานและบางสถานที่นั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าไปสัมผััส 

9 ที่เที่ยว มหาสารคาม

1.พระบรมธาตุนาดูน มหาสารคาม

เป็นพระบรมธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามอายุกว่า 1,300 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรี สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่เก่าแก่อันทรงคุณค่า เป็นอีกหนึ่งปูชณียสถานสำคัญของประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เมื่อใครมีโอกาสไปเที่ยวสารคาม จึงต้องไปกราบสักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

2.พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส

เป็น 1 ใน 9 ที่เที่ยว มหาสารคามที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ ด้วยเพราะพระพุทธมิ่งเมืองหรือพระพุทธรูปสุวรรณมาลี ที่วัดสุวรรณาวาส เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวมหาสารคามให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีความเก่าแก่ ศิลปะสมัยทวาราวดี คาดว่าถูกสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย ชาวมหาสารคามมีความเชื่อว่าพระพุทธมิ่งเมืองช่วยให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล

3.วัดหนองหูลิง

อีกหนึ่งวัดเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปี ที่สวยงามโดดเด่นด้วยอุโบสถรูปเรือบุญ หรือเรือทรงอนันตนาคราช ที่ได้รับการออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปคุณ ท่านเจ้าอาวาส ด้วยความวิจิตรงดงามยิ่งแตกต่างจากอุโบสถทั่วไป ส่งผลให้วัดแห่งนี้กลายเป็น 1 ใน 9 ที่เที่ยว มหาสารคามที่นักท่องเที่ยวพลาดแล้วจะต้องเสียดาย

4.วัดพุทธวนาราม หรือวัดป่าวังน้ำเย็น

เป็นแลนด์มาร์กที่เที่ยวสารคามที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดแวะไปเยือน ด้วยเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดดังประจำจังหวัดมหาสารคาม สร้างวัดขึ้นโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง นั่นก็คือ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ทำให้วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองมหาสารคามและพุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ศรีมหาสารคาม ซึ่งเป็นเจดีย์สีทองงดงามองค์ใหญ่ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ถึง 3 องค์ ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วย

5.พระพุทธรูปยืนมงคล วัดพุทธมงคล

เป็นพระพุทธรูปมงคลคู่กับพระพุทธรูปมิ่งเมือง สร้างด้วยหินทรายเช่นเดียวกัน ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้ชายสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมือง ส่วนผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืนมงคล ทำให้พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ช่วยให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และฝนตกต้องตามฤดูกาล

6.วนอุทยานโกสัมพี

อีก 1 ใน 9 ที่เที่ยว มหาสารคามที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ด้วยเพราะที่เที่ยวสารคามแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังแห่งเมืองสารคาม เป็นป่าขนาดเล็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมกว่า 800 ตัว นอกจากนักท่องเที่ยวจะนิยมไปให้อาหารลิงแล้ว ที่วนอุทยานแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

7.กู่สันตรัตน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นเป็นเพราะโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายในศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมบายนที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงามเป็นที่สุด

8.กู่มหาธาตุ ปรางค์กู่บ้านเขวา

อีกหนึ่งที่เที่ยวสารคามทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่สร้างขึ้นจากศิลาแลง เป็นศิลปะแบบขอมบายนเช่นเดียวกับกู่สันตรัตน์

9.สะพานไม้แกดำ

เป็น 1 ใน 9 ที่เที่ยว มหาสารคามที่ใครได้ไปเที่ยวสารคามแล้วไม่ได้ไปเยือนถือว่าไปไม่ถึง เพราะสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร เป็นสะพานที่สวยคลาสสิก ใช้เป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ บรรยากาศโดยรอบเป็นบึงบัวและพืชน้ำสีเขียว จึงเป็นอีกจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างแท้จริง

ทั้ง 9 ที่เที่ยว มหาสารคามที่เราแนะนำนี้แต่ละแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและเป็น สถานที่ท่องเที่ยว สำคัญของจังหวัดมหาสารคามทั้งสิ้น ดังนั้น หากใครมีโอกาสแวะเวียนหรือผ่านไปยัง จังหวัดมหาสารคาม อย่าลืมแวะไปเยือน 9 ที่เที่ยวสารคามเหล่านี้ แล้วคุณจะหลงเสน่ห์แดนอีสานที่คุณไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ไหน